H

olberg-Samfundets mål er at lade den frodige tradition møde de nyeste tolkninger af værket. Det levende skal mødes med det lærde – teatrets Holberg og det dybdeborende granskerarbejde skal mødes med den udadvendte formidling.

Samfundet skal skabe rum og rammer for, at alle med interesse i og for Holberg kan mødes. Det sjove, det favnende, det frodige og det nye skal springe af de aktiviteter, som Samfundet folder ud.

Holberg-Samfundet
Formand Sune Berthelsen
Ryesgade 87, 1. th.
2100 København Ø
suneberthelsen@yahoo.dk
Tlf.: +45 53540265

Kasserer Trine Bentsen
trine.bentsen@gmail.com
Tlf.: +45 28921286

rsz_2stokkegreb_2_006