Sune Berthelsen (formand)

Lektor ved Nærum Gymnasium

suneberthelsen@yahoo.dk

Tlf.: +45 53540265

 

Trine Bentsen (sekretær)

Udviklingskonsulent Videnskab.dk

trine.bentsen@gmail.com

Tlf.: +45 28921286

 

Søren Sætter-Lassen

Skuespiller ved Det Kongelige Teater

 

Bent Holm

Dr. phil., forsker

dr.bent.holm@gmail.com

Tlf.: +45 22577354

 

Ditlev Tamm

Professor, dr. jur. et phil.

ditlev.tamm@jur.ku.dk

Tlf.: +45 35323167

 

Karen Skovgaard-Petersen

Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

ksp@dsl.dk

 

Finn Gredal Jensen (kasserer)

Seniorredaktør Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

fgj@dsl.dk

 

Kirsten Hørby (suppleant)

Lektor ved Aalborghus Gymnasium

kegbh@mail.dk