BESTYRELSE

Sune Berthelsen (formand)

Lektor ved Nærum Gymnasium

suneberthelsen@yahoo.dk

Tlf.: +45 53540265


Kristoffer Hvidberg Shelton (sekretær)

Stud.mag

kristoffer.shelton@gmail.com

Tlf.: +45 26592924


Finn Gredal Jensen (kasserer)

Seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

fgj@dsl.dk


Søren Sætter-Lassen

Skuespiller ved Det Kongelige Teater


Ditlev Tamm

Professor, dr. jur. et phil.

ditlev.tamm@jur.ku.dk

Tlf.: +45 35323167


Karen Skovgaard-Petersen

Direktør for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

ksp@dsl.dk


Peter Zeeberg 

Seniorredaktør ved Det Danske Sprog- og Litteraturselskab

pz@dsl.dk