FORMÅL

rsz_2stokkegreb_2_006

Holberg-Samfundet blev stiftet på Holbergs fødselsdag den 3. dec. i 1922 – 200året for Den danske Skueplads’ fødsel – med det formål at udbrede og befæste mødet mellem den kunstneriske praksis, den akademiske fordybelse og den folkelige interesse.

Samfundet er således åbent for alle, der har interesse for Holberg – de lærde, de kreative og de almindeligt nysgerrige. Medlem af Samfundet kan alle med interesse for Holberg blive.

I disse år bliver Holbergs samlede forfatterskab genudgivet og store dele af det svært tilgængelige værk bliver tilgængeligt for den store offentlighed. Værket er i sin bredde enestående i vores litteratur, og Samfundet stræber efter at bidrage til, at den nye tilgængelighed vil fylde og kvalificere vores tids diskussioner. Traditionen skal dyrkes for at fastholde den store frodighed, som værket rummer, og for at udfolde den ånd, som kan udtrækkes heraf.

Der består ikke en modsætning mellem traditionen og det levende. Ofte er de to hinandens forudsætninger. Og ofte springer det levende stærkere frem, når man trækker på den indsigt og erfaring, som traditionen rummer.

Åbenhed og nysgerrighed over for hvad omverdenen bringer af nye udtryk, tolerance over for andre synsmåder og forståelse for livets kompleksitet er bærende for Samfundet på samme måde, som disse ideer var drivende for Holberg. Holberg-Samfundet er således nysgerrigt over for, hvordan arven og det nybrydende kan træde i forhold til hinanden. I denne sammenhæng er det indlysende, at Samfundet stræber efter at finde de rum, som kan danne grundlag for den frodighed og det favnende vid, der siden Holberg udfoldede sit mangesidige talent, har haft afgørende betydning for den måde, vi som danskere og som skandinaver ser os selv i en foranderlig verden.

Holberg virkede som dramatiker, som skønlitterær forfatter, som essayist, som historiker, som samfundsteoretiker, som universitetsprofessor, som godsejer og som mæcen. Alle disse sider af Holbergs virke er det ambitionen, at Samfundet skal rumme og udfolde.

Mangfoldigheden i Holbergs virke forudsætter, at Samfundet stræber mod at folde sit virke ud i mange forskellige rammer. Gennem foredrag, udflugter, teaterture, filmforevisninger og bogudgivelser – for blot at nævne nogle af mulighederne.

Samfundet tildeler Holberg-Samfundets Æresmedlemsskab til en skuespiller, dramatiker, forsker eller formidler, der har fortolket Holbergs værk eller som har udfoldet den ånd, som Holberg kæmpede så hårdt for at udbrede.

Udbredelse af arven fra Holberg og dialog med de synspunkter, der ligger i forlængelse af hans virke, er grundlaget for Samfundets virke. På samme måde som Holbergs værk er omfattende og vidtfavnende, og på samme måde som værket har virket som dynamo for senere generationer, søger Samfundet at virke som katalysator for, at Holbergs virke lever videre i de kommende generationer gennem nysgerrighed over for vor tids udfordringer.