UDGIVELSER

1924 – Vilhelm Andersen: Mindeblad fra Holberg-Samfundets Opførelse af Philosophus udi egen Indbildning

1924 – Carl S. Petersen: Holberg I Sorøegnen

1925 – Alfred Glahn: Sorø Akademi og Holberg

1926 – Verner Dahlerup: Holbergs Breve. Atlas

1928 – Eiler Nystrøm: Holbergs egenhændige Vota som Universitetsprofessor

1930 – Carl Roos: Om et upaaagtet Værk af Holberg (Moralske Fabler)

1932 – Christian Elling, Victor Hermansen: Holbergtidens København i Billeder fra Samtiden

1936 – Carl Behrens: Holberganekdoter

1938 – Carl S. Petersen: Peder Paars. Originaler og Eftertryk

1939 – Eiler Nystrøm: Holberg-Blandinger I

1941 – Eiler Nystrøm: Holberg-Blandinger II

1941 – H. C. Broholm, Eiler Nystrøm, Vilhelm Andersen. Tegninger af Robert Storm Petersen: Ludvig Holberg: Niels Klims underjordiske Reise. I Jens Baggesens Oversættelse

1943 – Torben Krogh: Holberg i Det Kgl. Teaters ældste Regieprotokoller[/column]

1946 – Eiler Nystrøm: Holberg-Blandinger III

1947 – Ebbe Spang-Hanssen: Ludvig Holberg: Kong Christian den Femtes Historie

1948 – Torben Krogh: Fra Bergs Hus i Læderstræde til Komediehuset paa Kongens Nytorv

1949 – Indledning af Georg Christensen. Tegninger af Marlie Brande: Ludvig Holberg: Peder Paars

1953 – Georg Galster: Mønthistoriske Antegnelser til Holberg Comedier

1954 – Emil Frederiksen et al.: Ludvig Holberg, Seks Afhandlinger

1954 – Max Kjær Hansen: Økonomen Ludvig Holberg

1956 – Helge Topsøe-Jensen: H.C. Andersen og Holberg

1958 – F. J. Billeskov Jansen: Niels Steensen. Ludvig Holberg

1959 – H. G. Olrik: Ludvig Holberg, Undersøgelser og Kroniker

1961 – Victor Hermansen: Johan Roselius og Portrættet af Holberg

1961 – Oversættelse ved H.D. Schlepelern. Indledning og Noter af Alf Henriques: Ludvig Holberg: Baccalaurprogram og Rektortale

1962 – Aage Kragelund: Ludvig Holberg Citatkunstneren. Holberg og den yngre Plinius

1963 – Ebbe Spang-Hanssen: Fra Ludvig Holbergs unge Dage. Hans Strid med Andreas Hojer

1965 – Ebbe Spang-Hanssen: Erasmus Montanus og naturvidenskaben

1966 – Jytte Wiingaard: William Bloch og Holberg

1967 – Jens Fr. Nørbæk: Det holbergske galleri

1970 – Jørgen Stender Clausen:  Holberg og Le Nouveau Théâtre Italien

1972 – Hans Bendix: Holberg og hykleriet

1973 – Niels Erik Rosenfeldt: Holbergs Danmarkshistorie i Rusland

1980 – Hans Hagedorn Thomsen: Omkring Erasmus Montanus. Tekster til fortolkningen

1981 – Klaus Neiiendam: Om iscenesættelsen på teatret i Lille Grønnegade

1995 – Mogens Leisner-Jensen: Da Holberg blev poët. Tre studier i vittighedsværkernes oprindelse

2004 – Bent Holm: Skal dette være Troja? Om Holberg i virkeligheden

2007 – Erik A. Nielsen: Holbergs komik (1984), ny rev. udgave

2013 – Bent Holm: Holberg på tværs. Fra forskning til forestilling

2021 – Bent Holm: Holbergs Masker. Komik og satire i 300 år