MEDLEM

Det koster 100 kr. om året at være medlem af Holberg-Samfundet.

Indmeldelse sker ved at sende en mail til vores sekretær

Kristoffer Shelton på kristoffer.shelton@gmail.comrsz_2stokkegreb_2_006